SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Klausimai-atsakymai
Pirmo lygio kontrolė Latvijoje veikia centralizuotai ir paramos gavėjams nekainuoja. Kokia situacija su pirmo lygio kontrole yra Lietuvoje ir Baltarusijoje.
• Ar pirmo lygio kontrolė yra centralizuota ir nereikia vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų ar ji yra decentralizuota ir partneriams reikės vykdyti viešųjų pirkimų procedūras sudarant sutartis dėl pirmo lygio kontrolės?
• Jeigu ji yra decentralizuota, ar yra kažkoks rekomenduojamų auditorių sąrašas?
• Kokios vidutinės išlaidos turi būti numatytos biudžete auditui Lietuvoje ir Baltarusijoje?

 

Svarbu suprasti, kad Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos EKPP BPS programa yra finansuojama ne pagal Europos bendradarbiavimo tikslo priemonę, o pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę ir vykdoma pagal kitokias taisykles. Programoje terminas ir procedūros kaip “pirmo lygio kontrolė” nėra naudojami. Vietoj to, kiekvienas projektas turi audituoti (patikrinti išlaidas) visas išlaidas, kurias įtraukia į ataskaitą (100 proc. apimtimi). Išlaidų patikrinimo kaštai turi būti numatyti projekto biudžete ir audito įmonė (audito įmonės, tuo atveju, jei partneriai sudaro sutartis su skirtingais auditoriais) turi būti pasirinkta vykdant viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba pagal taisykles numatytas Paramos sutarties IV priede. Programoje nėra numatyta, kad bus centralizuotas projektų auditas.
Išlaidų patikrinimo kaštų suma priklauso nuo projekto sudėtingumo ir projekto biudžeto dydžio. Apytikriai tokia išlaidų patikrinimo kaštai galėtų sudaryti 3-4 proc. nuo viso biudžeto ar partnerių dalies biudžete, bet vis tiek rekomenduojame pasitikrinti audito paslaugų rinkos kainas, planuojant projekto biudžetą.
Reikalavimai auditoriams yra numatyti techninėje užduotyje dėl Paramos sutarties išlaidų patikrinimo paslaugų pirkimo, kuri yra Paramos sutarties VII priedas. Auditorius turi patvirtinti, kad jis atitinka bent vieną iš reikalavimų numatytų Paramos sutarties VII priedo 1.1 dalyje.
Detalesnę informaciją galite rasti Gairių pareiškėjams dalyse 2.5.12 Auditas, 2.5.3.2. Subrangos sutarčių sudarymas bei 2.5.10. Paramos gavėjų ir parrnerių vykdomi pirkimai.

2010-02-24  - Pirmo lygio kontrolė Latvijoje veikia centralizuotai ir paramos gavėjams nekainuoja. Kokia situacija su pirmo lygio kontrole yra Lietuvoje ir Baltarusijoje.
• Ar pirmo lygio kontrolė yra centralizuota ir nereikia vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų ar ji yra decentralizuota ir partneriams reikės vykdyti viešųjų pirkimų procedūras sudarant sutartis dėl pirmo lygio kontrolės?
• Jeigu ji yra decentralizuota, ar yra kažkoks rekomenduojamų auditorių sąrašas?
• Kokios vidutinės išlaidos turi būti numatytos biudžete auditui Lietuvoje ir Baltarusijoje?
Spausdinti
 
Atgal
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 319
Iš viso apsilankė: 1706746