SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Projektus pateikia pareiškėjai, atstovaujantys partnerių grupei, kurią sudaro mažiausiai vienas partneris iš Programoje dalyvaujančių ES valstybių narių (Lietuvos ir (arba) Latvijos) ir mažiausiai vienas partneris iš Baltarusijos. Minėtas partnerių grupes sudaro vienas projekto paramos gavėjas ir neribotas skaičius projekto partnerių. Paramos gavėjas ir projekto partneriai turi būti iš tinkamos Programos teritorijos.

Vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1638/2006, nustatančio tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo taisykles, 14 straipsnio nuostatomis, projektų paramos gavėjai ir (arba) partneriai gali būti:
 • Nacionalinės ir regioninės institucijos;
 • Decentralizuoti valdymo organai šalyse partnerėse, pavyzdžiui, regionai, departamentai ir savivaldybės;
 • Bendri subjektai, įsteigti šalių partnerių bei regionų ir Bendrijos;
 • Tarptautinės organizacijos, įskaitant regionines organizacijas, JT įstaigas, departamentus ir misijas, tarptautines finansų institucijas bei plėtros bankus, tiek, kiek jie prisideda prie šios Programos tikslų;
 • Bendrijos institucijos ir įstaigos, tačiau tik reglamento (EB) Nr. 1638/2006 16 straipsnyje minimų paramos priemonių įgyvendinimo tikslais;
 • Europos Sąjungos agentūros;
 • Viešosios ar pusiau valstybinės įstaigos, vietos valdžios institucijos ar administracijos ir jų konsorciumai;
 • Šie nevalstybiniai subjektai:
  nevyriausybinės organizacijos,
  tautinėms ir (arba) etninėms mažumoms atstovaujančios organizacijos,
  vietinės piliečių grupės ir prekybininkų asociacijos,
  kooperatyvai, profesinės sąjungos, ekonominiams ir socialiniams interesams atstovaujančios organizacijos,
  vietos organizacijos (įskaitant tinklus), dalyvaujančios decentralizuoto regioninio bendradarbiavimo ir integracijos veikloje,
  vartotojų organizacijos, moterų ir jaunimo organizacijos, mokymo, kultūrinės, mokslinių tyrimų ir mokslo organizacijos,
  universitetai,
  tarpvalstybinės asociacijos, nevyriausybinės asociacijos ir nepriklausomi fondai.
Kiekvieno kvietimo teikti paraiškas metu JPK sudaro tinkamų pareiškėjų sąrašą.
Paskutinis atnaujinimas: 2011-04-15 14:52:15
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1193
Iš viso apsilankė: 1706746