SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Klausimai-atsakymai
Klausimų katalogas:
Paraiškos forma
2011-02-09  - Pildant paraiškos formą, metama klaida, neleidžianti užpildyti tam tikrų laukelių. Kaip išvengti tokių klaidų ir užpildyti paraiškos formą?
2011-02-07  - Kokios organizacijos yra laikomos "public body", kurioms netaikomi kai kurie Programos reikalavimai (pvz., pateikti Priedą nr. 9 prie Paraiškos formos)?
2011-02-02  - Ar būtina užpildyti visas paraiškos dalis, pvz.: jei projekto pagrindinis tikslas - socialinių paslaugų teikimo gerinimas, ką pildyti prie "Environmental sustainability"?
2011-02-02  - Kaip atskirti, ar mūsų projektas papuola į 1.5 ar į 2.2 priemonę?
2011-02-02  - Ar punkto 3.1 gale pateikiamame planuojamų viešinimo rezultatų ir informacinių renginių/medžiagos sąraše išvardintos viešinimo priemonės turi būti priskiriamos tik prie pirmosios veiklų grupės projekto aprašyme ir biudžete, ar jas galima priskirti ir prie kitų veiklos grupių?
2011-02-02  - Ar galima numeruoti kiekvieną lapą ranka įrašant psl. nr.?
2011-02-02  - Biudžeto lentelė Nr. 2, – negaliu įrašyti partnerių pavadinimų.
2011-02-02  - Ar galime pridėti eilučių Paraiškos formos biudžeto lentelėse?
2011-01-18  - Jeigu projekte numatomi rekonstrukcijos ar statybos darbai, ar būtina su paraiška pateikti šių darbų techninius dokumentus?
2011-01-07  - Paraiškos formos biudžeto lentelėje 4 „Išlaidų besiribojančioje teritorijoje ir teritorijoje už Programos teritorijos ribų sąmata“ prašoma nurodyti kaštus, kuriuos projektas ketina patirti besiribojančiose teritorijose arba už tinkamos Programos teritorijos ribų.
Gairės pareiškėjams (skyrius 2.1.1.1) skelbia, kad „jeigu Programos teritorijoje registruota veikianti atstovybė nėra juridinis asmuo, paraiškos formoje kaip pareiškėjas ar partneris nurodoma ne Programos teritorijoje Latvijoje, Lietuvoje ar Baltarusijoje esanti centrinė būstinė (juridinis asmuo)“.
Ar išlaidų įtraukimą į Biudžeto lentelę 4 „Išlaidų besiribojančioje teritorijoje“ lemia „centrinės“ organizacijos, ar registruotos veikiančios atstovybės lokacija?
2010-03-17  - Rengiame projektą Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės LV, LT ir BY bendradarbiavimo per sieną programai. Pagal gaires pareiškėjams - projektui, kurio paramos suma didesnė nei 500 000 EUR reikalingas finansinės atskaitomybės už 2009 m. auditas. Pareiškėjas - Viešoji įstaiga turizmo informacijos centras, kurio steigėjas ir vienintelis dalininkas - rajono savivaldybė. Ar gali įstaigos finansų auditą atlikti rajono savivaldybės tarybos įgaliota auditorė, ar tiks prie paraiškos toks dokumentas, ar privalome samdytis kitą auditorių (nepriklausomą)?
2010-03-17  - Ar Asocijuotų narių patvirtinimo raštai turi būti pateikti kartu su paraiška?
2010-03-17  - Ar paraiškos originalo ir atitinkamų pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos anglų kalba, ar latvių, lietuvių ar rusų kalba?
2010-03-10  - Jeigu paraiškos teikėjas yra Baltarusijos organizacija, ar kils sunkumų, pristatant paraiškos formą (siunčiant ją per išorinę ES sieną)?
2010-03-08  - Kokius finansinės veiklos duomenis reikia pateikti, jeigu po administracinės teritorinės reformos rajono savivaldybės administracija yra performuota į jungtinę savivaldos administraciją, kuri perėmė buvusios rajono savivaldybės administracijos visas teises ir įsipareigojimus?
2010-03-02  - Kokius finansinius duomenis įrašyti paraiškos formoje (7.5, 7.6. skyrius) ir pridėti pateikiant paraišką, jeigu dėl Latvijoje vykdomos administracinės teritorinės reformos vietoj rajono tarybos (rajona padome) buvo įsteigta apjungta savivaldybė (novads), kuri yra pirmosios teisių ir pareigų perėmėja?
2010-03-01  - Kaip teisingai užpildyti paraiškos formos dalį “9. Pareiškėjo deklaracija”? Ar joje turi būti nurodyta: 1) visas projekto biudžetas ir projekto bendrasis finansavimas ar 2) tik pareiškėjo planuojama biudžeto dalis ir pareiškėjo bendrasis projekto finansavimas (jei toks numatytas)?
2010-02-22  - Ar reikalinga kartu su paraiška pateikti įrodymus, iš kur bus gaunamos tinkamos projekto finansavimui lėšos, kurias reikės įnešti pareiškėjui ir partneriams?
2010-02-19  - Dėl paraiškos priedo nr. 9. Kokiu būdu šios ataskaitos turi būti patvirtintos – ar pakanka organizacijos vadovo ir finansininko patvirtinimo, ar būtinas Valstybinės mokesčių inspekcijos antspaudas?
2010-02-04  - Ar preliminari galimybių studija turėtų būti prisegta prie paraiškos pateikiant paraišką?
 1 2 >> 
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 2271
Iš viso apsilankė: 1706746