SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Klausimai-atsakymai

Jeigu projekte planuojami statybos ar renovacijos darbai, ar projekto paramos gavėjas/partneriai turi būti žemės ir pastatų savininkai?

 

Rengdami savo projektą, atkreipkite dėmesį į šias Gairių pareiškėjams nuostatas:

  • skyrius 2.2.2: jeigu 3-ios biudžeto kategorijos „Įranga ir prekės“ suma yra lygi arba viršija 50 000 eurų arba 6-os biudžeto kategorijos „Darbai (infrastruktūra)“ suma yra lygi arba viršija 50 000 eurų, arba jeigu 3-os ir 6-os biudžeto kategorijų suma yra lygi arba viršija 50 000 eurų, teikiant paraišką, būtina pateikti Preliminarią galimybių studiją.
    Šioje studijoje turi būti pateikta informacija ir apie atitinkamos žemės/ pastatų nuosavybės ar panaudos teises bei jų tolesnį panaudojimą.
  • skyrius 2.5.1.2: vėliausiai per tris mėnesius po projekto patvirtinimo Jungtiniam techniniam sekretoriatui turi būti pateikti visi investicijoms/statybos darbams būtini dokumentai pagal nacionalinius teisės aktus (i.e. techninis projektas, poveikio aplinkai vertinimas, statybų leidimas). Šiuose dokumentuose turi būti ir nuosavybę ar panaudą įrodantys dokumentai.
  • skyrius 2.5.19: Paramos gavėjas ir partneriai suteikia BVI / JTS, ES  įgaliotoms  įstaigoms, BVI  įgaliotam nepriklausomam auditoriui teisę gauti su projektu susijusią informaciją bei prieigą prie projekto  įgyvendinimo vietų, atitinkamų patikrinimų atlikimo tikslais. Tokie patikrinimai gali būti atliekami septynerius metus po galutinės sumos išmokėjimo paramos gavėjui.

Tai reiškia, kad projekto rezultatai turi būti išsaugoti bent 7-erius metus. 

 

Vykdant projektų vertinimą, vertintojai vertins, ar projekte numatytos investicijos yra pagrįstos, būtinos projekte ir ar jos galimos įgyvendinti, t.y. ar pareiškėjas/ partneris turi teisę ar yra įgaliotas vykdyti numatytas investicijas, bei ar jos ilgalaikės, t.y. kaip bus užtikrintas investicijų finansinis, institucinis tvarumas po projekto pabaigos. Daugiau apie vertinimo kriterijus žiūrėkite Gairių pareiškėjams  2.3.1.4 punkte.

2010-02-04  - Jeigu projekte planuojami statybos ar renovacijos darbai, ar projekto paramos gavėjas/partneriai turi būti žemės ir pastatų savininkai? Spausdinti
 
Atgal
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1211
Iš viso apsilankė: 1706746