SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Klausimai-atsakymai
Klausimų katalogas:
Finansai, tinkamos išlaidos
2012-05-10  - Kaip apskaičiuoti personalo išlaidų normas, jeigu asmuo projekte dirba tik dalį savo darbo laiko?
2011-12-29  - Ką galima įtraukti į komandiruotės išlaidas? Pvz., ar galima darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę, apmokėti vieną nakvynę ir dienpinigius už dvi dienas (pagal nacionalines normas), praleistas komandiruotėje?
2011-12-29  - Koks yra tinkamiausias būdas parodyti partnerio organizacijos darbuotojų, dirbančių prie projekto, atlyginimus?
2011-12-29  - Kaip įdarbinti projekte esamus organizacijos partnerės darbuotojus?
2011-12-29  - Ar galima papildomai mokėti vietos valdžios institucijų tarnautojams (darbuotojams) už darbą projekte?
2011-12-29  - Ar galima padidinti darbuotojų algas tokia suma, kokia yra nurodyta tam tikro specialisto preliminariame biudžete? Pvz., darbuotojas dirba įprastinį darbą organizacijoje pilną darbo dieną (8 valandas per dieną), o paskui dirba viršvalandžius prie projekto.
2011-05-18  - Kokį euro kursą reikia naudoti, konvertuojant eurus į nacionalinę valiutą? Latvijoje visos organizacijos naudoja Latvijos valstybinio banko fiksuotą kursą.
2011-02-03  - Nuo kokių mokesčių Baltarusijoje atleidžiami partneriai iš Baltarusijos, jeigu projektas patvirtinamas gauti finansavimą?
2011-02-02  - Ar 10% bendrasis finansavimas skaičiuojamas nuo bendro projekto biudžeto, ar nuo „kiekvieno išleisto euro“?
2010-03-17  - Ar privaloma turėti atskirą banko sąskaitą projekto įgyvendinimui?
2010-03-17  - Ar įrangos įsigijimo išlaidos apima visas įrangos pirkimo/įsigijimo išlaidas ar tik nusidėvėjimo sąnaudas?
2010-03-17  - Planuojant pirmąjį projekto finansavimo etapą (pagal numatomą 2 finansavimo variantą), yra numatoma, kad bus suteikiamas ne daugiau kaip 80 proc. nuo 1 metų biudžeto ir ne daugiau kaip 40 proc. nuo bendros projekto paramos sumos avansas. Ar apskaičiuojant konkrečią avanso sumą, imama viso projekto suma (t.y. įskaitomos ir netiesioginės projekto išlaidos)? Manome, kad pirmaisiais metais tikslinga planuoti daugiau priemonių.
Ar patalpų amortizacija/nusidėvėjimas (perskaičiuota atitinkama dalis pagal projekte tiesiogiai dalyvaujančių skaičių) gali būti pripažįstama tinkamomis netiesioginėmis išlaidomis?
2010-03-17  - Gairėse pareiškėjams nurodyta, kad jei pareiškėjas / partneris gauna paramą iš EB biudžeto organizacijos veiklai finansuoti, netiesioginės projekto išlaidos negali būti numatytos projekto biudžete? Ką tai reiškia? Kokios išlaidos gali būti numatytos projekto biudžete kaip netiesioginės projekto išlaidos?
2010-03-01  - Ar paramos gavėjas kiekvienam partneriui perves vykdys mokėjimus pagal įgyvendintas veiklas ir partneriai patys apmokės sąskaitas, ar galima, kad paramos gavėjas pats apmokės apmokėtų patirtas išlaidas pagal partnerių pateiktas sąskaitas?
2010-02-24  - Ar 10 proc. bendrasis finansavimas gali būti renkamas iš projekto dalyvių (pvz. dalyvio mokestis už mokymus)?
2010-02-22  - Ar gali valstybės tarnautojai gauti apmokėjimą už projektą, jeigu jie dirba jame po darbo laiko? Ar galima sudaryti autorinę sutartį ar paslaugų sutartį?
2010-02-04  - Ar išlaidos, patirtos po projekto įgyvendinimo laikotarpio yra tinkamos?
2010-02-04  - Kaip projekto biudžetas turėtų būti paskirstytas tarp partnerių?
2010-02-04  - Per tris mėnesius po projekto patvirtinimo statybos darbams, numatytiems paraiškoje, turi būti pateikti techniniai dokumentai. Projektą Baltarusijos Vyriausybė patvirtina per šešis mėnesius. Kaip bus su išlaidomis, patirtomis rengiant dokumentus, jeigu projekto nepatvirtins Baltarusijos Vyriausybė?
2010-02-04  - Ar paraiškos parengimo išlaidos (įskaitant atlygį konsultantams, rašantiems paraišką) laikomos tinkamomis?
 1 2 >> 
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1389
Iš viso apsilankė: 1706746