SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Klausimai-atsakymai
Klausimų katalogas:
Valdymas, viešieji pirkimai
2013-03-01  - Ar visi paramos gavėjai ir partneriai turi laikytis priklausymo valstybei ir kilmės šalies taisyklių?
2012-05-10  - Kaip įsigyti kompiuterių programinę įrangą ir vaizdo bei garso įrangą, laikantis kilmės šalies taisyklės?
2012-05-10  - Kaip užpildyti žmonių, dirbančių prie projekto, laikaraščius? Kokia kalba juos reikia pildyti?
2011-12-29  - Kokiais kriterijais remiantis nustatomi prekių, darbų ir paslaugų pirkimų laimėtojai, kai pirkimus vykdo Baltarusijos partneriai?
2011-12-29  - Ar galima samdyti Laikinąją mokslinę grupę (Временный научный коллектив, ВНК), kuri teiktų paslaugas projektui Baltarusijoje?
2011-12-29  - Ar gali Baltarusijos partneris organizuoti savo darbuotojų darbą projekte, kaip Laikinają mokslinę grupę (Временный научный коллектив, ВНК)? Ar tokios grupės suformavimas gali atitikti darbo sutartį?
2011-05-18  - Ar galima samdyti vieną auditorių visam projektui (ar vienai šaliai), jeigu išlaidos auditui suplanuotos visų partnerių biudžetuose atskirai?
2011-05-18  - Ar projekto vykdymo metu galima daryti biudžeto pakeitimus?
2011-05-18  - Ar siekiant pasirašyti Paramos sutartį arba gauti avansinį mokėjimą, reikia pasirinkti auditorius Paramos gavėjui, ar visiems partneriams?
2011-05-18  - Ar pagal Programos taisykles galima sutartį su nepriklausomu individualiu paslaugos teikėju laikyti darbo sutartimi?
2011-05-18  - Baltarusijos atveju, kaip vykdyti viešuosius pirkimus, kai dalis išlaidų daroma iš valstybės biudžeto, o kita dalis – iš savivaldybės biudžeto?
2011-05-18  - Valstybės tarnautojai pagal valstybės tarnybos įstatymą gali gauti papildomus priedus ir priemokas prie pareiginės algos. Ar šie priedai ir priemokos (ne premijos) prie pareiginės algos gali būti laikomi tinkamomis projekto išlaidomis?
2011-02-03  - Kaip projekto partneriai iš ES ir Baltarusijos turėtų pasidalyti viešųjų pirkimų užduotis?
2011-02-02  - Ar paramos gavėjas gali projekto įgyvendinimo metu įsigytą turtą projektui pasibaigus perduoti sau pavaldžiai įstaigai patikėjimo arba panaudos teise? Jeigu taip, ar tai turi būti nurodyta projekto paraiškoje?
2011-02-02  - Ar galima, pasibaigus projektui, sukurtą produktą naudoti komerciniais tikslais?
2011-02-02  - Ar nuosavybės teisė į projekto metu įsigytą įrangą ir pan. priklauso nuo partnerių piniginių įnašų dalies? Pvz., jei vienas partneris skiria 8 proc. reikalingo finansavimo, ar jis galėtų reikšti tam tikras pretenzijas į infrastruktūrą, įrengtą kito partnerio teritorijoje?
2011-02-02  - Ar projekto prekės, transportuojamos į Baltarusijos Respubliką, atleidžiamos nuo importo mokesčių?
2010-03-08  - Ar būtina laikytis kilmės šalies ir priklausymo valstybei reikalavimo nuomojant įrangą/transporto priemones, prekes?
2010-03-01  - Ar gali savivaldybės/ rajono administracija (Ispolkom Baltarusijoje) deleguoti atlikti dalį darbų (pvz. statybos) atitinkamai savo įmonei, ar tai turi būti daroma sutarčių pagrindu?
2010-02-04  - Jeigu projekte planuojami statybos ar renovacijos darbai, ar projekto paramos gavėjas/partneriai turi būti žemės ir pastatų savininkai?
 1 2 >> 
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 909
Iš viso apsilankė: 1706746