SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Klausimai-atsakymai
Klausimų katalogas:
Ataskaitų teikimas, auditas
2011-12-29  - Ką reikia nurodyti, kaip Bendrosios valdymo institucijos kontaktinį asmenį Išlaidų patikros techninių sąlygų 1 priede, kuriame reikia pateikti informaciją apie Paramos sutartį?
2011-12-29  - Kiek darbo dienų sudaro buhalterinį mėnesį?
2011-12-29  - Kokius laikaraščius turi naudoti projekto partneriai ir ar reikia šiuos laikaraščius pateikti kartu su ataskaita?
2011-12-29  - Kaip užpildyti 1 priedą (Informacija apie Paramos sutartį) prie VII priedo?
2011-12-29  - Ar Išlaidų patikros ataskaitos techninės sąlygos yra traktuojamos kaip sutartis, ir dėl to nebūtina pasirašyti atskiro susitarimo, ar dar reikia pasirašyti atskirą dokumentą?
2011-12-29  - Kaip nurodyti darbo dienų skaičių Paramos sutarties Išlaidų patikros ataskaitos techninių sąlygų (Priedas VII), 1.7 skyriuje, šiame sakinyje: “Šią ataskaitą turi pateikti Auditorius per darbo dienų nuo šių Techninių sąlygų pasirašymo.”?
2010-02-24  - Pirmo lygio kontrolė Latvijoje veikia centralizuotai ir paramos gavėjams nekainuoja. Kokia situacija su pirmo lygio kontrole yra Lietuvoje ir Baltarusijoje.
• Ar pirmo lygio kontrolė yra centralizuota ir nereikia vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų ar ji yra decentralizuota ir partneriams reikės vykdyti viešųjų pirkimų procedūras sudarant sutartis dėl pirmo lygio kontrolės?
• Jeigu ji yra decentralizuota, ar yra kažkoks rekomenduojamų auditorių sąrašas?
• Kokios vidutinės išlaidos turi būti numatytos biudžete auditui Lietuvoje ir Baltarusijoje?
2010-02-04  - Ar sutartis su audito įmone turi būti pasirašyta po paramos sutarties pasirašymo?
2010-02-04  - Kaip atliekamas išlaidų patikrinimas (auditas)?
2010-02-04  - Kokia kalba turi būti pateiktos ataskaitos?
2010-02-04  - Kaip paramos gavėjas sužino, kad Bendroji valdymo institucija patvirtino tarpinę / galutinę ataskaitą?
2010-02-04  - Per kiek dienų paramos gavėjui gali būti išmokėta avansinio mokėjimo dalis po to, kai Bendroji valdymo institucija (BVI) patvirtina tarpinę ataskaitą?
2010-02-04  - Ar prieš pasirašant paramos sutartį gali būti paskelbtos pirkimų procedūros?
2010-02-04  - Kas kiek laiko reikia pateikti ataskaitas apie projektus?
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 2271
Iš viso apsilankė: 1706746