SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Gebėjimų, reikalingų turizmo plėtrai Latgalos, Utenos ir Vitebsko pasienio regionuose, ugdymas

Trumpas pavadinimas: Bella Dvina 2


PROGRAMOS "GERIAUSIŲ VIEŠŲJŲ RYŠIŲ" NOMINACIJOS LAIMĖTOJAS

PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Priemonė 1.4: kultūrinio ir istorinio paveldo apsauga bei rėmimas, turizmo abipus sienos skatinimas

Paramos gavėjas: Latgalos planavimo regionas (Daugpilis, Latvija)
Partneriai: Latgalos regiono plėtros agentūra (Daugpilis, Latvija), Anykščių rajono savaivaldybės administracija (Anykščiai, Lietuva), Utenos turizmo informacijos centras (Utena, Lietuva), Zarasų rajono savaivaldybės administracija (Zarasai, Lietuva), Polocko miesto vykdomasis komitetas (Polockas, Baltarusija), Breslaujos rajono vykdomasis komitetas (Breslauja, Baltarusija), Miorų rajono vykdomasis komitetas (Miorai, Baltarusija), Verchnedvinsko rajono vykdomasis komitetas (Verchnedvinskas, Baltarusija), Rosonų rajono vykdomasis komitetas (Rosonai, Baltarusija), Vietos fondas tarptautiniam dialogui ir bendradarbiavimui skatinti „Interakcija“ (Minskas, Baltarusija)
Asocijuoti partneriai:
Vitebsko srities vykdomojo komiteto ekonomikos komitetas (Vitebskas, Baltarusija), Vitebsko srities švietimo, sporto ir turizmo departamentas (Vitebskas, Baltarusija)

PROBLEMA: Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje nėra jungtinės turizmo paslaugų sistemos. Dėl to turizmo sektorius negali veiksmingai prisidėti prie ekonomikos augimo ir nedarbo mažėjimo. Nepilnai išnaudojami turizmo ištekliai. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos partnerių bendradarbiavimas puoselės ir populiarins turizmo tradicijas, pagerins viešąją turizmo infrastruktūrą ir diversifikuos turizmo pasiūlymus. Tokiu būdu bus skatinamas turistų ir svečių lankymasis regione.

TIKSLAI: partneriai siekė tęsti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio, kaip vieno turistinio regiono "Bella Dvina", pozicionavimą, gerindami turizmo infrastruktūrą ir reklamą bei stiprindami turizmo sektoriaus specialistų bendradarbiavimą.  

REZULTATAI IR PRODUKTAI: 11 partnerių iš Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos tęsė „Bella Dvina“ pasienio regiono, kaip vieningo turistų traukos regiono, prekės ženklo stiprinimą. Regioną sudaro Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Aukštaitijos regionas ir Baltarusijos Vitebsko sritis. „Bella Dvina“ buvo kartu pristatyta 8 tarptautinėse turizmo parodose Latvijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Partneriai suorganizavo 6 įspūdingus turizmo festivalius, bendrą turizmo forumą ir konferenciją trijose šalyse. Šiuose renginiuose apsilankė apie 12 000 vietos žmonių ir regiono svečių.
Buvo sukurti arba renovuoti 11 viešų poilsio objektų, kurie traukia turistus Latgaloje, Aukštaitijoje ir Vitebsko srityje. Virš 360 turizmo specialistų ir paslaugų teikėjų pagerino savo gebėjimus trijų mokymų metu. Keliems savivaldybių turizmo centrams buvo nupirkta reikalinga įranga.
Partneriai suorganizavo plačią rinkodaros kampaniją, kurios metu pristatė bendrus turizmo maršrutus. Kampanija apėmė reklaminius klipus, televizijos ir radijo transliacijas, straipsnius, brošiūras, turistinius žemėlapius, reklaminius turus turizmo operatoriams ir žiniasklaidos atstovams. Buvo pastatyta virš 700 informacinių ir nukreipiamųjų ženklų. Buvo parengti 5 nauji Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono turizmo maršrutai.

Projekto numeris:LLB-1-098
Paramos sutarties numeris:1VL-128
Projekto biudžetas:1 789 387 eurai
ES parama:1 610 448,30 eurai
Projekto trukmė:24 mėnesiai (2012.02-2014.02)
Kontaktai:Tatjana Kozačuka 
Saules g. 15, LV-5401, Daugpilis, Latvija
+37165428111+37165428111;
tatjana.kozacuka@latgale.lv; www.latgale.lv 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 13:44:05
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 141
Iš viso apsilankė: 1706746