SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Maitinimo paslaugų pagerinimas Latgalos ir Vitebsko regionuose, remiantis kulinarinio paveldo koncepcija

Trumpas pavadinimas: BELLA VIRTUVĖ


PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Priemonė 1.1: Socialinės ir ekonominės plėtos rėmimas bei verslo ir verslumo skatinimas

Paramos gavėjas: Aglonos savivaldybė (Aglona, Latvija)
Partneriai: Kraslavos savivaldybė (Kraslava, Latvija), Dagdos savivaldybė (Dagda, Latvija), Rezeknės savivaldybė (Rezeknė, Latvija),  Ludzos savivaldybė (Ludza, Latvija), Polocko rajono vykdomasis komitetas (Polockas, Baltarusija), Lepelio miesto vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (Lepelis, Baltarusija), Glubokojės miesto vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (Glubokojė, Baltarusija), Verchnedvinsko rajono vykdomasis komitetas (Verchnedvinskas, Baltarusija), Miorų rajono vykdomasis komitetas (Miorai, Baltarusija), Vietos fondas tarptautiniam dialogui ir bendradarbiavimui skatinti „Interakcija“ (Minskas, Baltarusija)

Asocijuotas partneris: Euroregiono "Ežerų kraštas" Latvijos biuras (Kraslava, Latvija)

PROBLEMA: Latvijos Latgalos regionas ir Baltarusijos Vitebsko sritis turi turtingas kulinarines tradicijas ir ypatingą kulinarinį paveldą. Tačiau matinimo įstaigos, kurios specializuojasi kulinarinio paveldo virtuvėje, negali pasiūlyti aukšto lygio paslaugų, nes joms trūksta marketingo ir kitų žinių bei gebėjimų. Be to, Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionų kulinarinis paveldas yra menkai pristatomas visuomenei. Dėl šių priežasčių sunkiai sekasi jį populiarinti.

TIKSLAI: Projektas siekia prisidėti prie socialinės-ekonominės plėtros ir verslo skatinimo, remdamas kulinarinį paveldą. 11 projekto partnerių ir vienas asocijuotas partneris ketina pasiekti šį tikslą gerindami Latgalos ir Vitebsko regionų maitinimo paslaugų tinklą, remdamiesi kulinarinio paveldo koncepcija. Tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, padidės maitimo paslaugas teikiančių verslo įmonių pajėgumai. Projekto metu bus sukurtas tarptautinis BELLA VIRTUVĖS centras.

 

REZULTATAI IR PRODUKTAI:

Šiuo projektu buvo siekiama sukurti valstybių sienas kertantį kulinarinio paveldo turizmo maršrutą, kuriame tradicinės Latvijos ir Baltarusijos virtuvės būtų suderintos su šiuolaikiniu aukštos kokybės aptarnavimu. Projekto metu buvo apmokyta daugiau kaip 100 verslininkų, dirbančių kulinarinio paveldo srityje.
Vitebsko sritis tapo Europos kulinarinio paveldo tinklo nare.
Atidarytas tarptautinis kulinarinio paveldo centras Kraslavoje, kur žmonės gali susipažinti su Latvijos ir Baltarusijos virtuvės ypatybėmis ir gauti nuorodas į geriausias kulinarinio paveldo maitinimo įstaigas. Buvo išleista brošiūrų, pristatančių regioną bei surengti 3 tarptautiniai maisto festivaliai.

Projekto numeris:LLB-2-266
Paramos sutarties numeris:1S-161
Projekto biudžetas:483 195,05 eurai
ES parama:434 875,54 eurai
Projekto trukmė:18 mėnesių (2013.03-2014.08)
Contaktai:Ineta Valaine
Somersetas g. 34, Aglona LV-5304, Latvija
+371 653 24573; ineta.valaine@aglona.lv 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-31 07:58:11
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 515
Iš viso apsilankė: 1706746