LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Vai projekta aktivitātes var īstenot ārpus Programmas teritorijas?

Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem, 2.1.1.2.2. punkts

Projektiem ir jānotiek Programmas darbības teritorijā (Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.1.1.1. punkts). Izņēmuma gadījumos un ja tas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai, projekta aktivitātes daļēji var notikt citos reģionos ārpus Programmas teritorijas. Šīm aktivitātēm ir jābūt uzskaitītām apstiprinātajā projekta pieteikuma formā; ja projekta īstenošanas laikā partneri nolemj, ka ir nepieciešams veikt aktivitāti vai kādu aktivitātes daļu ārpus Programmas teritorijas, subsīdijas saņēmējam ir jāsaņem KVI iepriekšēja atļauja.

2010-02-03  - Vai projekta aktivitātes var īstenot ārpus Programmas teritorijas? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 319
Kopā: 1706746