LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi
Vai produkts, kas tika radīts projekta rezultātā, var tikt izmantots komerciālos nolūkos pēc projekta beigām?

Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem:
Sadaļa 2.5.6: projekta mērķiem un rezultātiem ir jāsniedz sabiedrisks labums un jābūt brīvi pieejamiem plašākai sabiedrībai. Ja projekta ietvaros tiek veiktas (piem. rokasgrāmatu, mācību materiālu, pētījumu) publikācijas, tām ir jābūt brīvi pieejamām sabiedrībai. Visām investīcijām un citiem Programmas līdzfinansētā projekta rezultātiem ir jābūt virzītiem uz publisko lietošanu.
Sadaļa 2.5.19: Subsīdijas saņēmējs un partneri nodrošina KVI/ATS, ES pilnvarotajām institūcijām, KVI pilnvarotajiem ārējiem auditoriem piekļuvi informācijai par projektu, kā arī projekta īstenošanas vietām, lai varētu veikt attiecīgās pārbaudes. Pārbaudes var tikt veiktas līdz pat 7 gadiem pēc tam, kad subsīdijas saņēmējs saņēmis gala maksājumu.
Tas nozīmē, ka projekta rezultāti jāpatur vismaz 7 gadus.

2011-02-02  - Vai produkts, kas tika radīts projekta rezultātā, var tikt izmantots komerciālos nolūkos pēc projekta beigām? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 134
Kopā: 1706746