LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Vai darbuzņēmēja līgums var tikt uzskatīts par darba līgumu Programmas ietvaros?

Valstu, kas piedalās Programmā, likumdošana skaidri nosaka atšķirību starp darba līgumu un darbuzņēmēja līgumu.
Darba līguma subjekts ir Darbinieka ikdienas darba funkciju izpilde saskaņā ar viņa amatu, kvalifikāciju vai darba aprakstu. Darba līgums norāda darba laiku un vietu, iekšējos noteikumus, kas jāievēro, darbinieka amatu, kvalifikāciju un profesiju, un viņa darba algu, kam jāatbilst valsts normām. Tikai fiziskas personas var tikt nolīgtas ar darba līguma palīdzību.

Darbuzņēmēja līguma subjekts ir jebkādas aktivitātes (piem., finanšu atskaites, marketinga pētījuma, web-lapas radīšanas, u.t.t.) materiāls rezultāts, noteikta uzdevuma izpilde, kas nav tieši saistīta ar kvalifikāciju vai amatu. Uzdevuma izpildes cena, tāme (ja nepieciešams), kā arī uzdevuma ilgums ir noteikti līgumā. Uzdevums var tikt izpildīts jebkurā dienas laikā, jebkurā vietā. Daudzviet darba uzņēmējs izmanto paša līdzekļus un instrumentus (iekārtas, internetu) lai izpildītu uzdevumu; arī, darba uzņēmējs var daļu no darba deleģēt saviem apakšuzņēmējiem. Nolīgtas var būt fiziskas personas, individuāli uzņēmēji un organizācijas.

Saskaņā ar valsts likumdošanu darba līgumi un darbuzņēmēja līgumi tiek dokumentēti dažādi.

Saskaņā ar Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem sadaļu 2.1.2., personāls, kas strādā pie projekta uz darba līgumu pamata, tiek iekļauts Budžeta Līnijā 1 „Cilvēkresursi”. Izdevumi uz darba uzņēmējiem pakalpojumu līgumu izpildei (eksperti, konsultanti, u.t.t.) tiek iekļauti Budžeta Līnijā 5 „Citi izdevumi un ārējie pakalpojumi”.


.

2011-05-18  - Vai darbuzņēmēja līgums var tikt uzskatīts par darba līgumu Programmas ietvaros? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 217
Kopā: 1706746