LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Vai Programmas atbalstam var tikt pieteikti nemateriālie un investīciju projekti?

Programma nav noteikusi projektu veidu ierobežojumus. Atkarībā no projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem projektā var iekļaut gan nemateriālās sadarbības, gan investīciju aktivitātes. Ņemiet vērā, ka zināma veida projekti netiks atbalstīti Programmas ietvaros; lūdzu, skat. Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem, 2.1.1.3. punktu. Tāpat lūdzu ņemiet vērā, ka Subsīdijas saņēmējam un partneriem ir tiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus par ierobežotas projekta daļas izpildi (darbiem, piegādēm un pakalpojumiem). Tomēr projekta lielākās daļas īstenošana ir jāuzņemas subsīdijas saņēmējam un partneriem (2.5.3.2.).

2010-02-03  - Vai Programmas atbalstam var tikt pieteikti nemateriālie un investīciju projekti? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 231
Kopā: 1706746