LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
2011.gada 24.-25.martā Semināru un konferenču centrā “Dubingiai”,  Molėtai rajonā, Lietuvā notika Subsīdijas saņēmēju un partneru seminārs, kas bija paredzēts 1. Projektu pieteikumu konkursa apstiprinato projektu īstenotājiem.
 
Semināru apmeklēja127 dalībnieki: 23 no Latvijas, 50 no Lietuvas un 54 no Baltkrievijas.
 

Kopīgās vadības iestādes pārstāvis Gediminas Česonis, Latvijas Nacionālās iestādes pārstāve Arina Andreičika un Baltkrievijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārstāvis Ivans Beļčiks sveica dalībniekus.
 
Apvienotā tehniskā sekretariāta darbinieki uzstājas ar prezentācijām par Subsīdijas līguma sagatavošanu, projekta īstenošanu, publisko iepirkumu, budžeta vadību, komunikāciju, atskaitēm un auditu.
 

Nacionālo iestāžu pārstāvji iepazīstināja ar valsts tiesību normām, kas attiecas uz Programmu Latvijā ( Jūlija Jakovleva no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas), Lietuvā (Ramunė Juozapaitienė no Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas) un Baltkrievijā (Dmitrijs Berezovskis no TACIS Nacionālā Eiropas Savienības tehniskās palīdzības biroja Baltkrievijas Republikā un Ivans Beļčiks no Baltkrievijas Republikas Ekonomikas ministrijas).
 

Katram projektam notika arī individuālās konsultācijas ar Apvienoto tehnisko sekretariātu.
Papildus informācija:
giedrius.surplys@enpi-cbc.eu
 

PREZENTĀCIJAS:


SEMINĀRA PROGRAMMA

24. marts (Ceturtdiena)

11:00 Reģistrācija, kafija
11:30 Semināra atklāšana
• Uzrunas
12:00  Apvienotā tehniskā sekretariāta prezentācijas
• Subsīdijas līguma sagatavošana
• Projekta īstenošana
• Komunikācija un publicitāte
13:30 Pusdienas
14:30 Apvienotā tehniskā sekretariāta prezentācijas
• Publiskais iepirkums
• Budžets un projekta attiecināmie izdevumi
• Projekta atskaites un audits
16:00    Kafija
16:30   Kopīgās vadības iestādes, Latvijas un Baltkrievijas Nacionālo iestāžu prezentācijas par nacionālās likumdošanas prasībām (3 atsevišķas darba grupas nacionālajās valodās)
• Prezentācijas
• Jautājumi un atbildes
17:30 Individuālās konsultācijas, 1. daļa
18:30 Pirmās dienas noslēgums
19:00 Vakariņas

25. marts (Piektdiena)
9:00-13:00 Individuālās konsultācijas, 2. daļa
12:00   Pusdienas

Last Update: 2011-04-18 10:09:51
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 550
Kopā: 1706746