LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi
Izvēlēties kategoriju
Projekta vadība, publiskie iepirkumi
2013-03-01  - Vai visiem Subsīdijas saņēmējiem un partneriem jāpiemēro valsts piederības un izcelsmes nosacījumus?
2012-05-10  - Kā ir jāiepērk programmatūra un video/audio iekārtas, ņemot vērā izcelsmes nosacījuma prasības?
2012-05-10  - Kā ir jāaizpilda darba laika uzskaites tabeles cilvēkiem, kas strādā projektā? Kādā valodā tās jāaizpilda?
2012-01-02  - Vai ir iespējams nolīgt kā apakšuzņēmēju Pagaidu Zinātnisko Komandu, PZK (Временный научный коллектив, ВНК) pakalpojuma nodrošināšanai Baltkrievijā?
2012-01-02  - Kādi ir kritēriji līguma piešķiršanai uz piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, gadījumā, ja iepirkumu īsteno partneris no Baltkrievijas?
2011-05-18  - Vai darbuzņēmēja līgums var tikt uzskatīts par darba līgumu Programmas ietvaros?
2011-05-18  - Vai auditoram jābūt izvēlētam subsīdijas saņēmējam vai visiem partneriem lai parakstītu subsīdiju kontraktu un saņemtu avansa maksājumu?
2011-05-18  - Vai izmaiņas budžetā var tikt izdarītas projekta ieviešanas laikā?
2011-05-18  - Vai ir iespējams iepirkt 1 auditoru visam projektam (vai vienu uz valsti) ja audita izdevumi ir ieplānoti katra projekta partnera budžetā?
2011-05-18  - Kā veikt publisko iepirkumu, ja daļa no izmaksām tiek segtas no valsts vai pašvaldību budžeta, un daļa no subsīdijas Baltkrievijas gadījumā?
2011-02-03  - Kā partneriem ES un Baltkrievijā jāsadala pienākumi attiecībā uz publisko iepirkumu?
2011-02-02  - Vai projekta preces, kas tiek transportētas uz Baltkrievijas Republiku, tiek atbrīvotas no importa nodokļiem?
2011-02-02  - Vai īpašumtiesību daļa īpašumam, saņemtam projekta laikā, ir atkarīga no partneru 10% līdzfinansējuma daļas? Piem., ja partneris ir ieguldījis 8% no projekta budžeta, vai tas var pretendēt uz īpašuma tiesībām partnera teritorijā?
2011-02-02  - Vai produkts, kas tika radīts projekta rezultātā, var tikt izmantots komerciālos nolūkos pēc projekta beigām?
2011-02-02  - Vai saņēmējs vai partneris var nodot iepirktas projekta rezultātā iekārtas, izmantošanai vai īpašumā, organizācijai, ko tas kontrolē, projektam beidzoties? Ja tas ir iespējams, vai tam jābūt norādītam Pieteikuma Formā?
2010-03-08  - Vai izcelsmes un valsts piederības noteikumi piemērojami attiecībā uz preču vai aprīkojuma / automašīnu nomu?
2010-03-01  - Vai pašvaldības/rajona administrācija Baltkrievijā var izsniegt būvatļaujas pati sev?
2010-03-01  - Vai var pašvaldības/rajona administrācija Baltkrievijā deleģēt daļu darbu (piemēram, celtniecībā) tās attiecīgajai unitārajam uzņēmumam? Vai arī šādus darbus jāveic, slēdzot apakšuzņēmumu līgumus?
2010-02-04  - Vai Subsīdijas saņēmējam/ partneriem ir jābūt zemes vai ēku īpašniekiem, ja projektā ir paredzēti būvniecības darbi?
2010-02-04  - Ko nozīmē valsts piederības un izcelsmes vietas nosacījumi?
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 115
Kopā: 1706746