LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi
Izvēlēties kategoriju
Projekta pieteikuma sagatavošana
2011-02-09  - Aizpildot dažus Pieteikuma formas laukus parādās kļūdas ziņojums, ka lauks nevar tikt aizpildīts. Kā izvairīties no šādām kļūdām un aizpildīt Pieteikuma formu?
2011-02-07  - Kādas organizācijas ir definētas kā "public body", kas tiek atbrīvotas no dažām Programmas prasībām (t.i. iesniegt pieteikuma formas pielikumu Nr.9)?
2011-02-02  - Vai ir nepieciešams aizpildīt visas Pieteikuma Formas daļas? Piemēram, ja projekts domāts sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kas mums jānorāda attiecība uz „Apkārtējās vides ilgtspējīgums”?
2011-02-02  - Kā izvēlēties starp atbalsta virzieniem 1.5 un 2.2?
2011-02-02  - Pirmā Aktivitāšu Grupa Pieteikuma Formā ietver informācijas un publicitātes aktivitātes pēc noklusējuma. Vai mums ir jānorāda visi komunikāciju pasākumi, norādītie sadaļā 3.1, Aktivitāšu Grupai Nr. 1, vai arī mēs varam dažus no tiem iekļaut citās Aktivitāšu Grupās?
2011-02-02  - Vai mēs varam numurēt katru pieteikuma lapu ar roku?
2011-02-02  - Budžeta tabula 2 „Expected distribution per group of activity, Partners and cost categories” – es nevaru aizpildīt Partneru vārdus.
2011-02-02  - Vai es varu pievienot rindas budžeta tabulām Pieteikuma Formā?
2011-01-10  - Pieteikuma formas 4. Budžeta tabulā „Plānotās izmaksas pieguļošajā teritorijā un ārpus Programmas teritorijas” prasa precizēt projekta izmaksas pieguļošajās teritorijās un ārpus Programmas teritorijas.
Vadlīnijās pieteikumu iesniedzējiem (sadaļa 2.1.1.1) teikts, ka „Gadījumā, ja reģistrētā pārstāvniecība/struktūrvienība kas atrodas Programmas teritorijā nav juridiska persona, kā projekta pieteicējs vai partneris jānorāda tās centrālais ofiss ārpus Programmas teritorijas Lietuvā, Latvijā, vai Baltkrievijā.”
Vai izdevumi 4. budžeta tabulā „Plānotās izmaksas pieguļošajā teritorijā” būs atkarīgi no centrālā ofisa atrašanās vietas vai no reģistrētās pārstāvniecības/struktūrvienības atrašanās vietas?
2010-03-17  - Vai oriģinālā pieteikuma kopijai un pavaddokumentu kopijām jābūt apliecinātām angliski, vai to var arī izdarīt latviski, lietuviski vai krieviski?
2010-03-17  - Vai sabiedroto apstiprinājuma vēstules būtu jāiesniedz uzreiz kopā ar pieteikumu vai varētu iesniegt arī pēc tam?
2010-03-17  - Saskaņā ar Vadlīnijām pieteikumu iesniedzējiem gadījumā, ja projekta subsīdija pārsniedz 500 000 eiro, ir jāiesniedz pieteikuma iesniedzēja ārējais revīzijas ziņojums par iepriekšējo finanšu gadu (ja pieejams), kuru sagatavojis apstiprināts auditors. Pieteikuma iesniedzējs ir publiska iestāde „Tūrisma informācijas centrs”, ko dibinājusi apgabala pašvaldība. Vai revīziju drīkst veikt apgabala pašvaldības nozīmēts auditors? Vai šāds pavaddokuments būs derīgs, vai ir jāalgo cits auditors (neatkarīgs)?
2010-03-10  - Kas ir tehniski ekonomiskais pamatojums plānotajai būvniecībai nekustamā īpašuma objektam visas ēkas būvniecībai vai ēkas daļas būvniecībai, ja būvniecība notiek pa daļām? Kurā budžeta pozīcijā ir šīs izmaksas ir jānorāda?
2010-03-10  - Vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir Baltkrievijas organizācija, var būt grūtības iesniegt pieteikumu (nosūtot to, pār ES ārējai robežai)?
2010-03-08  - Kādus finanšu datus ir jāiesniedz, ja administratīvi teritoriālās reformas rezultātā rajona padome ir pārveidota par novada pašvaldību, kas ir rajona padomes saistību un tiesību pārņēmēja?
2010-03-01  - Kādus finansu datus iesniegt, ja administratīvi teritoriālās reformas rezultātā rajona padome ir pārveidota par novada pašvaldību, kas ir rajona padomes saistību un tiesību pārņēmēja?
2010-03-01  - Kā pareizi jāpilda Projekta pieteikuma formā iekļauto Pieteikuma iesniedzēja deklarāciju? Vai tajā jānorāda: 1) projekta kopējais budžeta apjoms un kopējais partnerības līdzfinansējums? VAI 2) pieteikuma iesniedzēja kopējo budžeta apjomu un tā nodrošināto līdzfinansējuma apjomu (ja tāds paredzēts)?
2010-02-22  - Vai pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz dokumenti, kuros būtu norādīts, no kurienes pietiekuma iesniedzējs un partneri gūs līdzekļus līdzfinansējumam?
2010-02-19  - Attiecībā uz Projektu pieteikuma formas 9. pielikumu – pieteikuma iesniedzēja pēdējo pārskatu (peļņas un zaudējumu pārskatu un bilanci par iepriekšējo finanšu gadu) kopiju: kā šim dokumentam jābūt apstiprinātam? Vai tas ir pietiekami, ja šos pārskatus apstiprina organizācijas vadītājs un grāmatvedis? Vai arī ir nepieciešams zīmogs no Nodokļu inspekcijas?
2010-02-04  - Vai projekta pieteikuma formai drīkst kā pielikumus pievienot vairākus atsevišķus provizoriskos tehniski ekonomiskos pamatojumus, ko katrs partneris ir sagatavojis par savu investīciju daļu?
 1 2 >> 
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 228
Kopā: 1706746