LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Prioritāte Nr. 1: Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana
ATBALSTA VIRZIENI:
1.1. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, biznesa un uzņēmējdarbības atbalstīšana
1.2. Vietējās un reģionālās stratēģiskās attīstības un plānošanas uzlabošana
1.3. Pārrobežu pieejamības uzlabošana ar transporta attīstību, komunikāciju tīkliem un saistītiem pakalpojumiem
1.4. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana
1.5. Sociālo un kultūras tīklu un sabiedrības attīstības stiprināšana
Prioritāte Nr. 2: Kopēji izaicinājumi
ATBALSTA VIRZIENI:
2.1. Vides un dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga attīstība
2.2. Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības uzlabošana
2.3. Infrastruktūras un iekārtu, kas saistītas ar robežu šķērsošanas punktiem, uzlabošana
2.4. Robežu pārvaldības darbību un muitas procedūru uzlabojums
 
Last Update: 2011-04-18 10:07:37
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 995
Kopā: 1706746