LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi
Izvēlēties kategoriju
Partnerība
2011-02-02  - Kādi pierādījumi ir jāuzrada partnerim no Latvijas attiecībā uz tā filiāles Latgalē darbību?
2011-01-12  - Vai divas organizācijas, kas pieder pie viena starptautiskā tīkla (vai asociācijas), bet ir reģistrētas kā atsevišķas juridiskās personas dažādās valstīs (Latvija, Lietuva vai Baltkrievija) var piedalīties projektā kā partneri viens otram (viens kā iesniedzējs un cits kā partneris)?
2011-01-11  - Vai tiek uzskatīts par atbilstošu atbalsta saņēmējs vai partneris, kas ir juridiski pārtraucis savu darbību pirms projekta pieteikuma iesniegšanas?
2011-01-05  - Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.1.1.1.sadaļā noteikts ka “reģistrētajai, darbojošai pārstāvniecībai/struktūrvienībai Programmas teritorijā jābūt izveidotai vismaz vienu gadu pirms šī konkursa izsludināšanas”. Kāds ir pēdējais datums pārstāvniecības/struktūrvienības izveidei? Vai šis „viena gada nosacījums” attiecās arī uz centrālo organizāciju (kurai ir savs juridiskās personas statuss)?
2011-01-05  - Valsts iestādei, kurai ir registrētas struktūrvienības Programmas teritorijā, tiek plānota reorganizācija, kuras rezultātā izmainīsies struktūrvienību skaits un nosaukumi, bet ne darbības reģioni. Vai izmaiņas iestādes struktūrā var būt par iemeslu tam, ka iestāde ir neatbilstošs projekta iesniedzējs vai partneris, ņemot vērā, ka joprojām būs reģionālā struktūrvienība ar tām pašām funkcijām un darbības reģionu, tikai ar citu nosaukumu. Vai pēc nosaukuma maiņas reģistrētā struktūrvienība tiks uzskatīta par jaunizveidotu struktūrvienību, tādējādi neatbilstot Programmas prasībai būt izveidotai vismaz 1 gadu pirms 2. pieteikumu konkursa izsludināšanas?
2010-03-19  - Baltkrievijas pašvaldībām (jo īpaši reģionu izpildkomitejām) nav nekādu statūtu vai dibināšanas dokumentu. To darbību regulē likums “Par vietējām pašvaldībām un pašpārvaldēm” (Закон о местном управлении и самоуправлении).
Turklāt arhīvos nav pieejami nekādi tiesību akti, kas nosaka jebkuras izpildvaras iestādes dibināšanu Baltkrievijas rietumu reģionos (esam saņēmuši atbildes no visiem arhīviem, ieskaitot Baltkrievijas republikas nacionālo arhīvu). Vienā arhīvā esam atraduši 1940.gada 15.janvāra Baltkrievijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās padomes prezidija dekrētu par Vilevskajas apgabala, kurš ietver sevī vairākus rajonus, izveidošanu.
Vai jūs, lūdzu, varētu paskaidrot, kādus dokumentus pievienot kā pielikumus Nr.6 un Nr.7 Projekta pieteikuma formai?
2010-03-19  - Vietējo valsts iestāžu struktūrvienības ir ieguvušas juridiskas personas statusu, pamatojoties uz Baltkrievijas Republikas tiesību aktiem (iepriekš - likums "Par pilsētas (reģiona) tautas deputātu padomes izpildkomiteju ", šobrīd - likums „Par pašvaldību un pašpārvaldi Baltkrievijas Republikā"). Attiecīgi, nav informācijas par izpildkomitejas reģistrāciju (reģistrācijas numura, datuma, vietas, reģistrācijas valsts, juridiskās adreses reģistrāciju), kā arī nav statūtu. Kādu informāciju iekļaut Projekta pieteikuma veidlapas laukos par partneri (sadaļa 8.2), attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar reģistrāciju? Kādi dokumenti jāpievieno saskaņā ar Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.2.2. nodaļu? Kas ir tiesīgs apliecināt pievienotos Baltkrievijas Republikas normatīvos aktus?
2010-03-17  - Mūsu organizācijas galvenais ofiss atrodas Rīgā, bet struktūrvienība - Daugavpilī. Daugavpils nodaļa arī būs tā, kura uzņemsies vadoša partnera un pieteikuma iesniedzēja lomu projektā. Sakiet lūdzu, vai šajā gadījumā varam iesniegt pārskatu par visas organizācijas budžetu un minēt visas organizācijas pieredzi projektu vadībā (nevis atsevišķi tikai Daugavpils nodaļas). Jo arī par līdzfinansējumu atbildību uzņēmusies visa organizācija, nevis tikai konkrēta nodaļa. Un vai dokumentu pakete jāparaksta biedrības valdes priekšsēdētājam vai Daugavpils nodaļas vadītājam?
2010-02-22  - Vai Lietuvas iestādes “viešoji įstaiga” (publiska iestāde) drīkst piedalīties kā pieteikumu iesniedzēji vai partneri?
2010-02-19  - Vai organizācija var pieteikties Programmas finansējumam, ja tā ir mācību iestāde, kas reģistrēta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību?
2010-02-03  - Vai Partnerības līgumu drīkst parakstīt pirms projekta apstiprināšanas? Vai pieteikuma iesniedzējs un partneri drīkst pievienot jaunus nosacījumus vai izslēgt kādu no esošajiem līguma nosacījumiem? Ja drīkst, vai līgums ir jānosūta apstiprināšanai Kopīgajai vadības iestādei?
2010-02-03  - Vai pastāv kādi ierobežojumi pieteikumu iesniedzējiem vai partneriem no Programmas piegulošajām teritorijām, piemēram, Kauņas un Paņevežas apgabaliem vai Mogiļevas un Minskas apgabaliem?
2010-02-03  - Vai nereģistrēta organizācija var darboties kā partneris vai sabiedrotais?
2010-02-03  - Kāda ir atšķirība starp projekta partneri un sabiedroto?
2010-02-03  - Kas var būt pieteikuma iesniedzējs vai partneris, ja organizācija ir reģistrēta ārpus Programmas teritorijas, taču tai ir nereģistrēta pārstāvniecība/struktūrvienība, kas darbojas Programmas teritorijā, kas nav reģistrēta?
2010-02-03  - Kas var būt projekta partneris?
2009-11-20  - Vai viens partneris var būt no programmas teritorijas, bet cits no pieguļošas teritorijas?
2009-11-20  - Vai var būt projketa partneri no teritorijas, kas nav programmas teritorija?
2009-11-20  - Vai var būt projekts bez partnera no Baltkrievijas?
2009-11-20  - Cik partneriem ir jābūt iesaistītiem projektā?
 1 2 >> 
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 172
Kopā: 1706746