LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Tīrs ūdens un vide – veselīga sabiedrība (LT-BY)

Īss nosaukums: TīrsŪdens (LT-BY)


2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.1.: Vides un dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga attīstība

Subsīdijas saņēmējs: Alītas pilsētas pašvaldības administrācija (Alīta, Lietuva)

Partneri: Valsts uzņēmums „Grodnovodokanal” (Grodņa, Baltkrievija), Pašvaldības uzņēmums „Dzūkijos vandenys” (Alīta, Lietuva)

Sabiedrotais partneris: Grodņas pilsētas izpildkomiteja (Grodņa, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Sarežģīta situācija ir izveidojusies Alītas un Grodņas pilsētu ūdens apgādes un kanalizācijas sfērā. Šīs pierobežas pilsētās avāriju skaits, ko izraisījuši ūdens un kanalizācijas sistēmas bojājumi, ir pietiekami liels. Skaitļi skaidri norāda uz pasākumu palielināšanas nepieciešamību, lai novērstu avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmā. Kā arī atspoguļo nepieciešamību samazināt piesārņojuma līmeni no saimnieciskās darbības (notekūdeņu infiltrācija) un to riska pārvaldību un uzlabot sagatavotību dabas un ekoloģisko katastrofu situācijās. Tas viss ietekmē Nemanas upes piesārņojumu, jo Grodņas un Alītas pilsētas atrodas gar Lietuvas garākās upes krastiem.

MĒRĶIS: projekts tika mērķēts uz vides kaitējumu riska mazināšanu, kas rādījušies novecojušo kanalizācijas sistēmu dēļ Lietuvas-Baltkrievijas pierobežas reģiona pilsētās: Alīta (Lietuva) un Grodņa (Baltkrievija). Tika arī mēģināts palielināt sabiedrības informētību par ūdens taupīšanu. Konkrētais projekta mērķis bija samazināt avāriju novēršanas laiku Alītas un Grodņas pilsētu kanalizācijas sistēmās.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Tika uzlabota Grodņas un Alītas kanalizācijas sistēmu kvalitāte, iegādājoties modernu aprīkojumu notekūdeņu tīklu tīrīšanai un diagnostikai. Minētās darbības veic 2 transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar hidrodinamiskām attīrīšanas iekārtām un 2 TV inspekcijas iekārtu vienības. Tika iztīrīti un pārbaudīti Alītas un Grodņas notekūdeņu tīkli aptuveni 24 km kilometru garumā.

Partneri arī sagatavoja plānu par Alītas un Grodņas kopīgu notekūdeņu sistēmu uzlabošanu.

Lai mudinātu cilvēkus taupīt ūdeni, palielinātu viņu izpratni par vidi un informēt sabiedrību par projektu un tā rezultātiem, tika organizēta plaša mēroga publiskā kampaņa. Tā ietvēra informāciju laikrakstos, video klipus, informācijas stendus un reklāmas materiālus.

Tika organizēti atvērto durvju dienas un festivāli ar nosaukumu "Tīrs ūdens - veselīga sabiedrība".

Projekta numurs:LLB-2-140
Subsīdijas līguma numurs:1VL-759
Kopējais budžets:911 719
ES finansējums:820 547,08
Īstenošanas periods:15 mēneši (01.2013.-03.2014.)
Kontakti:Ineta Dimšienė
Alītas pilsētas pašvaldības administrācija
+370 315 55 131+370 315 55 131, fakss: +370 315 55 191; i.dimsiene@ams.lt. www.alytus.lt

Last Update: 2015-04-14 09:26:18
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 550
Kopā: 1706746