LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
2009 gada 8 oktobrī XIX gadsimta muiža Bistrampole Paņevežas rajonā, Lietuvā uzņēma 300 viesu no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Viņu vidū bija pilsētu galvas, diplomāti, citi augsta ranga ierēdņi, profesori un daudzu valsts un nevalstisko iestāžu pārstāvji.


Konferences prezentācijas:
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI PS programma
Kā veidot partnerību?
Projektu īstenošanas noteikumi


Ar šādiem vārdiem tika atklāta Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (turpmāk- Programma) . Programmu finansē Eiropas Savienība un tā ir vērsta uz sadarbību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežu  reģionos. Vairāk kā 37 miljoni eiro ir paredzēti kopīgiem projektiem bezpeļņas organizācijām no Latgales reģiona, Utenas, Viļņas, Alitus, Panevežas and Kauņas apgabaliem, kā arī no Vitebskas, Grodno, Minskas and Mogilevas apgabaliem.
Partneri no trim  valstīm ir aicināti ieviest projektus socioekonomiskās attīstības un biznesa vecināšanas, vietējas un reģionalās stratēģiskās attīstības, transporta un komunikāciju tīklu attīstības, kultūras un vēsturiskā mantojuma un tūrisma, sociokulturalās komunikācijas un sabiedrības attīstības, ekoloģijas, izglītības, veselības un sociālās attīstības un robežas drošības un infrastruktūras jomās.
Par Programmas atklāšanas konferences “Quo Vadis” norises vietu tika izvēlēta Bistrampoles muiža, lai, ņemot vērā veiksmīgo sadarbību pagātnē, aicinātu iespējamos subsīdiju saņēmējus padomāt par veidu, kā padarīt kopīgo nakotni labāku. Kā iepriekš jau tika minēts, varoņi var dzīvot ne tikai senos laikos, bet arī mūsdienās. Konferences dalībnieki tika aicināti kļūt par šādiem varoņiem ar ES subsīdiju palīdzību.
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrs Raimundas Palaitis  sveica visus potenciālos subsīdiju saņēmējus un informēja, ka pārrobežu sadarbība ne tikai veicina dzīves kvalitāti sadarbībā iesaistītajos reģionos, bet arī ved uz labu attiecību veidošanos starp Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju.
Konferences dalībnieki tika informēti par Programmu un Eiroreģiona “Ezeru zeme” pieredzi līdzīgu projektu ieviešanā. Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece uzsvēra, ka ir ļoti būtiski izvēlēties uzticamu partneri no kaimiņu zemes pirms ķerties pie pieteikuma rakstīšanas.
Eiropas Komisijas finansētā Reģionālās kapacitātes iniciatīva organizēja trīspusēju partneru meklēšanas forumu. Vairums dalībnieku atzina, ka nebija gaidījuši, ka projekta partnerus ārzemēs iespējams atrast divu stundu laikā. Tomēr tas viņiem veiksmīgi izdevās un jau ir sākusies projektu ideju apspriešana.
Lai iedvesmotu iespējamos subsīdiju saņēmējus, Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts bija sagatavojis dalībniekiem dažādus senatnīgus pārsteigumus. Konference tika atklāta ar aristokrātisku deju priekšnesumu un vēlāk ikvienam muižas telpās bija iespēja tikt iemūžinātam senlaicīgā fotogrāfijā ģērbtam  grāfa vai grāfienes tērpā.
Pirmais projektu pieteikumu konkurss tiks izsludināts drīzumā. Visa informācija ir pieejama oficiālajā Programmas  mājas lapā www.enpi-cbc.eu. Tur tiks arī publicētas Konferences prezentācijas un partnerības piedāvājumi no trim valstīm.

Fotogrāfijas no conferences “Quo vadis” ir pieejamas interrnetā. Ja vēlaties tām piekļūt, lūdzu, rakstiestiet  giedrius.surplys@enpi-cbc.eu.
Last Update: 2011-04-18 10:08:39
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 528
Kopā: 1706746