LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Ko nozīmē valsts piederības un izcelsmes vietas nosacījumi?

PRAG IV pielikums (Subsīdijas saņēmēju iepirkumu konkursi Eiropas Kopienas ārējo sakaru kontekstā)

Visiem pretendentiem, piegādēm un materiāliem, kas iepirkti projekta ietvaros, jābūt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) partnervalstu, Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) vai Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) valstu izcelsmei.

Šo prasību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1638/2006, un tā ir iekļauta PRAG, tādēļ šī prasība vienādi attiecas gan uz Latvijas, Lietuvas, gan uz Baltkrievijas subsīdijas saņēmējiem un partneriem.

1.1. Nosacījumi par valsts piederību

Subsīdijas saņēmēja izsludinātajos iepirkumu konkursos uz vienlīdzīgiem noteikumiem drīkst piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv dalībvalstis un valstis un reģionu teritorijas, uz kurām skaidri attiecas un/vai kuru valstu piederīgo dalību neaizliedz Finanšu regula, pamatlikumi vai citi tiesību akti, kas regulē palīdzības programmu, kuras ietvaros tiek finansēta subsīdija.

Pretendentiem piedāvājumā ir jānorāda, kāda ir viņu valsts piederība, uzrādot vispārpieņemto valsts piederības apliecinājuma dokumentu, kādu paredz attiecīgās valsts tiesību akti.

Šis noteikums neattiecas uz pakalpojumu sniedzēju piedāvātajiem ekspertiem, kas piedalās konkursā vai ir subsīdijas finansēto pakalpojumu līgumu dalībnieki.

1.2. Nosacījumi par izcelsmes vietu

Ja programmai, kuras ietvaros tiek finansēta subsīdija, piemērojamie pamatakti vai citu instrumenti paredz izcelsmes vietas nosacījumus attiecībā pret subsīdijas saņēmēja pasūtītajām piegādēm subsīdijas ietvaros, pretendentam ir jānorāda piegāžu izcelsmes vieta. Šī Termins "izcelsme" ir definēts Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 23. un 24. pantā un citos Kopienas tiesību aktos, kas attiecas uz nepreferenciālu preču izcelsmi.  Līgumslēdzēja pusei ir jāuzrāda izcelsmes vietu apliecinošs dokuments ne vēlāk kā līdz ar pirmā rēķina piestādīšanu, aprīkojumam un transporta līdzekļiem, ja cena par vienību ir lielāka kā 5 000 eiro. Izcelsmes sertifikātu izdod piegāžu izcelsmes valsts kompetentās iestādes, un tam ir jāatbilst  noteikumiem, ko nosaka attiecīgie Kopienas tiesību akti.

ES dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

EKPI partnervalstis: Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Krievija, Libāna, Lībija, Maroka, Moldova, Okupētā Palestīnas teritorija, Sīrija, Tunisija, Ukraina.

IPA valstis: Albānija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Bosnija, Horvātija, Melnkalne, Serbija, ieskaitot Kosovu, Turcija.

EEZ valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.

2010-02-04  - Ko nozīmē valsts piederības un izcelsmes vietas nosacījumi? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 124
Kopā: 1706746