LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Kāds ir projekta īstenošanas sākuma datums?

 

Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem, 2.5.1.3. punkts

Sākuma datums ir būtisks, jo pēc tā tiek aprēķināts katra projekta beigu datums; projekts nedrīkst pārsniegt apstiprinātajā pieteikuma formā norādīto ilgumu (projekta īstenošanas laikposmu). Turklāt, lai izmaksas būtu attiecināmas, izmaksām, izņemot tās izmaksas, kas ir saistītas ar gala atskaitēm, izdevumu pārbaudi un projekta vērtēšanu, ir jārodas projekta īstenošanas laikposmā, tas nozīmē — no projekta sākuma datuma līdz tā beigu datumam.

Projekta sākuma datums tiks noteikts Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 2.2. pantā.

Projekta beigu datums tiks noteikts atbilstoši īstenošanas laikposmam, kas ir noteikts Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 2.3. pantā.

Lūdzu ņemiet vērā, ka Baltkrievijas Republikas valdībai ir jāapstiprina projekts sešu mēnešu laikā pēc dienas, kurā projektu ir apstiprinājusi KUK. Ja noteiktajā termiņā dokumentāli netiek pierādīts, ka Baltkrievijas Republikas valdība ir projektu apstiprinājusi, Līgumslēdzēja iestādei ir tiesības neparakstīt Subsīdijas līgumu ar projekta subsīdijas saņēmēju.

2010-02-03  - Kāds ir projekta īstenošanas sākuma datums? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1220
Kopā: 1706746