LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Kādi ir kritēriji līguma piešķiršanai uz piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, gadījumā, ja iepirkumu īsteno partneris no Baltkrievijas?

Lai ar subsīdiju iepirktu piegādes, darbus un pakalpojumus, Baltkrievijas partneriem ir jāizmanto noteikumi, kas aprakstīti Subsīdijas līguma pielikumā IV. Vairāk detalizēti šo noteikumu apraksti ir atrodami Praktiskajā Eiropas Kopienas ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatā („PRAG”) (lūdzu, skatieties versiju, kas ir piemērojama atbilstošajam projektu pieteikumu konkursam). Saskaņā ar pielikuma IV sadaļu „1. Vispārīgie principi”, „līgumam ir jābūt piešķirtam ekonomiski visizdevīgākajam piedāvājumam (t.i. piedāvājumam ar labāka cenas un kvalitātes attiecību), ievērojot caurskatāmības un godīgas konkurences principus attiecībā uz potenciālajiem līgumslēdzējiem, izvairoties no jebkādiem interešu konfliktiem”.

Terminu „ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums” PRAG definē kā piedāvājums, kas tika atzīts par labāko to kritēriju izteiksmē, kas tika noteikti līgumam, piem. kvalitāte, tehniskās īpašības, estētiskās un funkcionālās īpašības, pēcpirkuma apkalpošana un tehniskā palīdzība, piegādes termiņš vai darbības periods, cena vai zemākā cena. Šiem kritērijiem ir jābūt publicētiem paziņojumā par iepirkumu vai norādītiem iepirkuma dokumentācijā.

2012-01-02  - Kādi ir kritēriji līguma piešķiršanai uz piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, gadījumā, ja iepirkumu īsteno partneris no Baltkrievijas? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 172
Kopā: 1706746