LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Kā veikt publisko iepirkumu, ja daļa no izmaksām tiek segtas no valsts vai pašvaldību budžeta, un daļa no subsīdijas Baltkrievijas gadījumā?

Baltkrievu saņēmējiem un partneriem ir jāpiemēro tie iepirkumu noteikumi, kas ir norādīti Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem IV pielikumā un PRAG. Programmas iepirkumu noteikumiem ir jābūt ievērotiem visos iepirkumu gadījumos, neatkarīgi no finansējuma avota (t.i. subsīdijas vai pašu ieguldījums no jebkāda avota).
Tai pašā laikā, var būt nepieciešams piemērot arī Baltkrievijas valsts likumus publiskā iepirkuma procedūrām, kas tiek pilnīgi vai daļēji finansētas no Baltkrievijas valsts budžeta vai valsts programmām.

Ņemot to vērā Baltkrievijas saņēmējiem un partneriem rekomendējams katrā ziņā izvairīties no situācijām, kad iepirkums ir pilnīgi vai daļēji finansēts no Baltkrievijas budžeta/valsts finansējuma, jo tad ir nepieciešams ievērot divus iepirkumu noteikumu komplektus vienlaicīgi, kas var būt pretrunā vai padarīt iepirkumu ļoti grūtu.

Ja iepirkums ir tikai subsīdijas finansēts, tad nav nepieciešamības ievērot Baltkrievijas valsts iepirkumu noteikumus. Šai gadījumā ir jāievēro tikai Programmas noteikumi iepirkumiem (Ministru Padomes lēmums N.456, 2010. gada 27. martā, regulas 32. pants).

2011-05-18  - Kā veikt publisko iepirkumu, ja daļa no izmaksām tiek segtas no valsts vai pašvaldību budžeta, un daļa no subsīdijas Baltkrievijas gadījumā? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 115
Kopā: 1706746