LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi

Ja projekts ietver (rekonstrukcijas) būvniecības darbus ,vai tehniskais projekts jāiesniedz kopā ar Projekta pieteikuma formu?

Saskaņā ar Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.2.2. punktu
Nē, tehniskais projekts un citi būvniecības darbiem nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz 3 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas pirms subsīdijas līguma parakstīšanas.

Provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums jāpievieno Pieteikumam tajos projektos, kuros kopējā summa budžeta 3. pozīcijā “Aprīkojums un piegādes” un budžeta 6. pozīcijā “Darbi (infrastruktūra)” ir vienāda ar vai pārsniedz 50 000 eiro (katrā no pozīcijām vai to summā).

2010-02-18  - Ja projekta ietvaros paredzēts veikt celtniecības/rekonstrukcijas darbus, vai tehniskajam projektam jābūt iesniegtam kopā ar Projekta pieteikuma formu? Drukāt
 
Atpakaļ
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1259
Kopā: 1706746