LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

BELLA CUISINE FESTIVĀLS RĒZEKNES NOVADĀ

2013. gada 20. jūlijā Rēzeknē notika festivāls ar kulinārā mantojuma tematiku, pirmais no četriem paredzētajiem projekta īstenošanas laikā, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (LLB-2-266) ietvaros.

Festivālā piedalījās aptuveni 40 uzņēmumi un mājražotāji, projekta koordinatori, kā arī kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki no Latgales un Vitebskas apgabala (Baltkrievija). Apmeklētājiem bija lieliska iespēja nodegustēt festivāla dalībnieku ražojumus, gatavotus galvenokārt no vietējiem produktiem.

Baltkrievijas projekta dalībnieki no Mioriem, Verhnedvinskas, Polockas, Lepeļas un Glubokojes iepazinās ar Latgales mājražotāju un kulinārā mantojuma tīkla dalībnieku ēdienu degustāciju organizēšanas pieredzi un, savukārt, paši piedāvāja festivāla apmeklētājiem izbaudīt neskaitāmās degustācijās Baltkrievijas kulinārā mantojuma ēdienus, kas arī ar lielu interesi tika darīts.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Juta Bubina
e-pasts: juta.bubina@aglona.lv tel.: +371 29857557

 

Last Update: 2013-08-02 17:30:33
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 503
Kopā: 1706746