LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
AICINĀM VISUS INTERESENTUS APGŪT BALTKRIEVU DEJU SOĻUS!

Radošo meistarklasi rīko Daugavpilī plkst. 10:00 Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs - Vitebska” (Baltkrievija).

Preses relīze

Meistarklase notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64).

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
tālr: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv

Last Update: 2013-04-05 11:04:22
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1318
Kopā: 1706746