LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, balstoties uz kulinārā mantojuma koncepciju

Īss nosaukums: BELLA CUISINE


Projekta atklāšana  Festivāls Rēzeknes novadā  Festivāls Ludzā

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.1.: Sociāli ekonomiskās attīstības veicināšana un uzņēmējdarbības atbalstīšana

Subsīdijas saņēmējs: Aglonas novada pašvaldība (Aglona, Latvija)
Partneri: Krāslavas novada pašvaldība (Krāslava, Latvija), Dagdas novada pašvaldība (Dagda, Latvija), Rēzeknes novada pašvaldība (Rēzekne, Latvija), Ludzas novada pašvaldība (Ludza, Latvija), Polockas rajona izpildkomiteja (Polocka, Baltkrievija), Lepeļas rajona izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Lepeļa, Baltkrievija), Glubokojes rajona izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Glubokoje, Baltkrievija), Verhņedvinskas rajona deputātu padome (Verhņedvinska, Baltkrievija), Mijoru rajona izpildkomiteja (Mijori, Baltkrievija), Starptautiskā dialoga un sadarbības veicināšanas fonds „Interakcija” (Minska, Baltkrievija)

Sabiedrotais: Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojs (Krāslava, Latvija)

PROBLĒMA: Latgales reģionam Latvijā un Vitebskas apgabalam Baltkrievijā ir bagātas kulinārijas tradīcijas un īpašais kulinārais mantojums. Tomēr sabiedriskās ēdināšanas iestādes, kas specializējas kulinārā mantojuma, nespēj piedāvāt augstā standarta pakalpojumus mārketinga, kapacitātes un citu spēju un prasmju trūkuma dēļ. Turklāt, Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionu kulinārais mantojums ir vāji reklamēts. Tādā veidā tas nespēj kļūt par vienu no tūrisma nozares stiprajām pusēm.

MĒRĶIS: Latgales reģionam Latvijā un Vitebskas apgabalam Baltkrievijā ir bagātas kulinārijas tradīcijas un īpašais kulinārais mantojums. Tomēr sabiedriskās ēdināšanas iestādes, kas specializējas kulinārā mantojuma, nespēj piedāvāt augstā standarta pakalpojumus mārketinga, kapacitātes un citu spēju un prasmju trūkuma dēļ. Turklāt, Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionu kulinārais mantojums ir vāji reklamēts. Tādā veidā tas nespēj kļūt par vienu no tūrisma nozares stiprajām pusēm.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekta mērķis – izveidot pārrobežu kulinārā mantojuma tūrisma maršrutu, kurā būtu iekļauts Latvijas un Baltkrievijas kulinārais mantojums ar mūsdienām atbilstošu augstu apkalpošanas kvalitāti. Projekta gaitā tika apmācīti vairāk nekā 100 kulinārā mantojuma jomā strādājošie uzņēmēji.

Vitebskas apgabals ir pievienojies Eiropas Kulinārā mantojuma tīklam.

2014. gada septembrī tika atklāts starptautisks kulinārā mantojuma centrs Krāslavā, kur cilvēki var nobaudīt Latvijas un Baltkrievijas virtuvju ēdienus  kā arī saņemt informāciju par labākajām ēdināšanas vietām. Reģionu kulinārā mantojuma popularizēšanai tika izdotas vairākas brošūras un uzrīkoti 3 kulinārā mantojuma festivāli.

Projekta numurs:LLB-2-266
Subsīdijas līguma numurs:1S-161
Kopējais budžets:483 195,05 
ES finansējums:434 875,54
Īstenošanas periods:18 mēneši (03.2013.-08.2014.)
Kontakti:Juta Bubina
Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, Latvija
+371
29857557; juta.bubina@aglona.lv

Last Update: 2015-04-14 10:05:50
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 85
Kopā: 1706746