LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Bieži uzdoti jautājumi
Izvēlēties kategoriju
Atskaites un revīzija
2012-01-02  - Kam ir jābūt noradītam kā Kopīgās Vadības Iestādes kontaktpersonai darba uzdevuma 1.pielikumā izdevumu pārbaudei, kas satur informāciju par Subsīdijas līgumu?
2012-01-02  - Cik daudz darba dienu ir atskaites (grāmatvedības) mēnesī?
2012-01-02  - Kādas darba laika uzskaites tabeles var izmantot projektos un vai tās ir jāsūta kopā ar atskaitēm?
2012-01-02  - Kā ir jāaizpilda 1.pielikums (informācija par subsīdijas līgumu) pie pielikuma VII?
2012-01-02  - Vai darba uzdevums ir līgums un nav nepieciešamības parakstīt atsevišķu vienošanos vai ir nepieciešams slēgt atsevišķu līgumu?
2012-01-02  - Pielikums VII: Darba uzdevums. Kā noteikt darba dienu skaitu darba uzdevumā (pielikums VII) izdevumu pārbaudes atskaitei (sadaļa 1.7) sekojošajā teikumā „Auditoram ir jāiesniedz šī atskaite darba dienu laikā pēc šī darba uzdevuma parakstīšanas”?
2010-02-24  - Latvijā pirmā līmeņa finanšu kontrole ir centralizēta un Subsīdijas saņēmējiem par brīvu.
Kāda ir kārtība Lietuvā un Baltkrievijā?
• Vai tā arī ir centralizēta, un līdz ar to publiskais iepirkums nav jāveic, vai arī tā ir decentralizēta, un partneriem būs nepieciešams veikt publisko iepirkumu?
• Ja tā ir decentralizēta, vai pastāv kāds saraksts ar ieteicamajiem auditoriem?
• Kāda būtu aptuvenā summa, ko projekta budžetā nepieciešams paredzēt revīzijas veikšanai partneriem Lietuvā un Baltkrievijā?
2010-02-04  - Vai līgums ar audita uzņēmumu ir jānoslēdz pēc Subsīdijas līguma parakstīšanas?
2010-02-04  - Kā notiek izdevumu pārbaude (revīzija)?
2010-02-04  - Kādā valodā iesniedzamas atskaites?
2010-02-04  - Kā subsīdijas saņēmējs zinās, ka Kopīgā vadības iestāde ir apstiprinājusi starpposma/gala atskaiti?
2010-02-04  - Cik dienu laikā pēc tam, kad Kopīgā vadības iestāde ir apstiprinājusi starpposma atskaiti, subsīdijas saņēmējam tiek izmaksāts nākamais priekšfinansējuma maksājums?
2010-02-04  - Vai iepirkuma procedūras jāizsludina pirms Subsīdijas līguma parakstīšanas?
2010-02-04  - Cik bieži ir jāsniedz atskaites par projektu?
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 141
Kopā: 1706746